Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Åsa Peetz

Avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA

Kontaktperson

  • aszha.sypesdetxuz@umnsffvakw.slmeji
  • 010-490 98 09

Ansvarar för all verksamhet inom Ledningsnät och projekt inom NSVA, inklusive anslutningsfrågor och GIS.