Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Jonas Malmgren

Projektledare NSVA - Byggprojekt anläggningar: Dricksvatten och Avloppsrening

Kontaktperson

  • jomynaies.awmarmlmstgrasenxy@ngzsvsfa.nvsego
  • 010-495 87 28

Projektledare för Helsingborgs nya vattentorn.