Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Jonas Malmgren

Projektledare NSVA - Byggprojekt anläggningar: Dricksvatten och Avloppsrening

Kontaktperson

  • jomsnacss.bxmamvlmyqgromenvp@nansvsca.ulserd
  • 010-495 87 28

Projektledare för Helsingborgs nya vattentorn.