Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Taggar

vatten

dricksvatten

ledningsnät

dagvatten

nsva

va-ledning

spillvatten

biogas

avloppsreningsverk

forskning och utveckling

vattenmätare

 • VA-ingenjör NSVA
 • Rörnät
 • dedojapon.rytuxqcazdkoogv@csnsjsvacq.sffekd
 • 010-495 87 14

 • Gruppchef, avdelning Rörnät NSVA
 • Driftområde Söder
 • laqarsah.hgborhyrdljinfs@nwesvhra.qasedo
 • 010-490 97 64

 • Gruppchef Utredning, avdelning Ledningsnät och projekt
 • sorkfiwwe.wzsvzmedugstdzromrm@sonsiyvatm.ssgemp
 • 010-490 97 94

 • Miljöingenjör NSVA
 • Ansvarar bland annat för uppströmsarbete - förebyggande arbete kring vad man får spola ut i spillvattennätet.
 • haconacxdile.mdlakmrieww@nwfsvoka.bbseua
 • 010-490 97 37

 • Driftchef Avloppsrening, driftområde söder NSVA
 • Ansvarar för avloppsrening i Landskrona och Svalövs kommuner
 • angkdeqprssv.jsdeprrpsyysobjn@vrnsdgvaqz.sjwefh
 • 010-490 97 03

 • Dricksvattenstrateg, avdelning Dricksvatten NSVA
 • uliyf.mllujdndfyelywl@ovnscovasy.ssgeib
 • 010-490 98 07

 • Gruppchef avdelning Rörnät NSVA
 • Driftområde Norr
 • anehdehxrsos.hcwjanmrpvfe@esnssevaqe.smcecv
 • 010-490 97 06
Avdelning Rörnät sköter drift och underhåll av ledningsnätet inom NSVA. Driftområde Norr innefattar kommunerna Bjuv, Båstad, Åstorp samt norra Helsingborg.

 • Projektledare Ledningsnät & Projekt NSVA
 • jilpmmjry.zvluiybesfrafy@nhtsvvqa.dkseuf
 • 010-490 97 60

 • VD, NSVA
 • uluvf.kpthlmysvzelxnl@olnsfhvama.sieezr
 • 010-490 97 77

 • Specialist Dricksvattenkvalitet, NSVA
 • lauirswh.orgdehfmagarksu@nbxsvnfa.czsent
 • 010-490 97 66

 • Specialist Dricksvattendistribution, NSVA
 • mawhtssd.hvmenpirieakssnsorkn@hcnspwvaqt.sbmejp
 • 010-490 97 73
Ansvarar för flera projekt inom Dricksvattendistribution inom NSVA, t ex "Vatten 2050" - om regionens framtida dricksvattenförsörjning.

 • Forsknings- och utvecklingsansvarig, NSVA
 • mabpripyneafttkve.zzhaghgmxcanas@nehsvuxa.bisenc
 • 010-490 98 17
Ansvarar för forskning och utveckling inom NSVA. Även vice forskningschef Sweden Water Research AB, gemensamt forskningsbolag NSVA, Sydvatten och VA Syd.

 • Avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA
 • asmra.vjpeizetagz@wfnsrnvarj.smieth
 • 010-490 98 09
Ansvarar för all verksamhet inom Ledningsnät och projekt inom NSVA, inklusive anslutningsfrågor och GIS.

 • Avdelningschef Dricksvatten, NSVA
 • joejnasis.qehamekaovnshwsonmn@donscbvatf.svneya
 • 010-490 97 56
Ansvarar för all verksamhet inom avdelning Dricksvatten på NSVA.

 • Avdelningschef Avloppsrening och Miljöchef, NSVA
 • paedr.qdgujcsttfafrrssniongh@nmnsviga.viseyi
 • 010-490 97 87
Ansvarar för NSVAs verksamhet inom avloppsrening i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, samt miljöchef.