Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Taggar

vatten

dricksvatten

ledningsnät

dagvatten

nsva

va-ledning

spillvatten

biogas

avloppsreningsverk

forskning och utveckling

vattenmätare

 • Miljöingenjör NSVA
 • Ansvarar bland annat för uppströmsarbete - förebyggande arbete kring vad man får spola ut i spillvattennätet.
 • hakxnauudinl.mvyakocierp@nijsvzpa.yjsehf
 • 010-490 97 37

 • Driftchef Avloppsrening, driftområde söder NSVA
 • Ansvarar för avloppsrening i Landskrona och Svalövs kommuner
 • anoldeajrsly.jezepzypsbnsogan@ylnspmvajb.slgewz
 • 010-490 97 03

 • Driftchef, avdelning Dricksvatten NSVA
 • ulynf.xaluxlndvlelnpl@hdnscxvagx.synevu
 • 010-490 98 07

 • Gruppchef avdelning Rörnät NSVA
 • Driftområde Norr
 • ansjdexirspm.hnrjajqrppqe@ginsqevayf.shjeun
 • 010-490 97 06
Avdelning Rörnät sköter drift och underhåll av ledningsnätet inom NSVA. Driftområde Norr innefattar kommunerna Bjuv, Båstad, Åstorp samt norra Helsingborg.

 • Projektledare Ledningsnät & Projekt NSVA
 • jipdmmljy.velutmbegurafg@nqasvgoa.frsens
 • 010-490 97 60

 • VD, NSVA
 • ulduf.tnthudysuyelbyl@nvnsfxvaus.svnein
 • 010-490 97 77

 • Specialist Dricksvattenkvalitet, NSVA
 • labjrsne.oagdedpmasprkyo@nzysvyga.inseve
 • 010-490 97 66

 • Specialist Dricksvattendistribution, NSVA
 • mahotswt.hdgenlmriniksizsosbn@rdnsmjvala.srheqy
 • 010-490 97 73
Ansvarar för flera projekt inom Dricksvattendistribution inom NSVA, t ex "Vatten 2050" - om regionens framtida dricksvattenförsörjning.

 • Forsknings- och utvecklingsansvarig, NSVA
 • macfriusnehfttgwe.cehaebgmlzanmw@nzpsvkwa.sqsebq
 • 010-490 98 17
Ansvarar för forskning och utveckling inom NSVA. Även vice forskningschef Sweden Water Research AB, gemensamt forskningsbolag NSVA, Sydvatten och VA Syd.

 • Avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA
 • asfca.ixpejqetnyz@xmnsjpvasa.sdmedj
 • 010-490 98 09
Ansvarar för all verksamhet inom Ledningsnät och projekt inom NSVA, inklusive anslutningsfrågor och GIS.

 • Avdelningschef Dricksvatten, NSVA
 • jofxnaaus.uqhaxkkaqsnscjsojwn@dfnsvzvara.spfeay
 • 010-490 97 56
Ansvarar för all verksamhet inom avdelning Dricksvatten på NSVA.

 • Avdelningschef Avloppsrening och Miljöchef, NSVA
 • payir.hlgujtstofafirssqyonbn@nazsvbea.easeht
 • 010-490 97 87
Ansvarar för NSVAs verksamhet inom avloppsrening i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, samt miljöchef.