Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Begränsad vattentillgång i Döshult 7-17 april

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2014 08:00 CEST

Under april utför Sydvatten AB arbete på huvudvattenledningen mellan Allerum och Viken, som är en del av ledningssystemet som förser Höganäs kommun med dricksvatten. Detta medför begränsad vattentillgång i Döshult i Helsingborgs kommun.

Under tiden 7-17 april kommer vattenledningen till ett 40-tal kunder i Döshult att vara avstängd. Istället kommer NSVA att leverera vatten från provisoriska vattentankar som löpande fylls på.

- Vattnet levereras som vanligt in i fastigheterna så man behöver inte hämta vatten, säger Anders Hjärpe, gruppchef avdelning Rörnät på NSVA. Vattentankarna är beräknade efter normal hushållsförbrukning.

För att vattnet ska räcka till råder det bevattningsförbud i Döshult denna period.

För mer information se www.nsva.se eller ring NSVAs kundservice på tel 010-490 97 00.

- - -

Sydvatten ansvarar för dricksvattenproduktion och huvudledningssystem för dricksvatten till 16 skånska kommuner och är gemensamt ägt av dessa kommuner. Varje kommuns VA-organisation ansvarar för lokalt ledningssystem och distribution av vatten. I Helsingborg sköts detta av NSVA, medan Höganäs kommun sköter VA-verksamheten i egen regi.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se