Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Dåligt flöde och vattenavstängning för boende i delar av norra Helsingborg medan huvudvattenledning lagas

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 00:00 CET

På måndag kommer den huvudvattenledning som havererade tidigare i veckan att repareras. Detta medför åter dåligt vattentryck för boende i Mariastaden, Laröd, Hittarp, Domsten och Grå Läge under måndagen. Under helgen kommer det dock tillfälligt förbättras.

Medan reparationen pågår under måndagen stängs även vattnet av helt för boende på Hagaplan. De sistnämnda kan hämta vatten i korsningen Långåkersgatan och Romares väg.

I samband med en sprinklerinkoppling på Romares väg tidigare i veckan gick en huvudvattenledning sönder. Till följd av detta har boende i norra Helsingborg drabbats av dåligt tryck och försämrat vattenflöde.

- Under helgen kommer det att vara bättre flöde, men på söndag med början kl 24.00 måste vi återigen stänga en vattenledning för att kunna påbörja reparationsarbetet på måndag morgon, säger Åsa Peetz, chef för avdelning Ledningsnät & Projekt på Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB, NSVA. Medan arbetet pågår kommer vattenflödet att vara mycket dåligt för boende från Senderödsvägen och norrut, det vill säga Mariastaden, Laröd, Hittarp, Domsten och Grå Läge. Stundtals kan vattnet eventuellt utebli.

För boende i kvarteret Lövsångaren, Koltrasten och delar av Domherren på Hagaplan samt för Pålsjö skogs förskola kommer vattnet att stängas av helt från söndag kl 24.00 fram tills reparationsarbetet är färdigt på eftermiddagen. Under denna tid kan vatten hämtas från en vattentank i korsningen Långåkersgatan och Romares väg.

Även krematoriet, kyrkogårdsförvaltningen på Romares väg-Christer Boijes väg och Cermoniplatsen kommer att vara utan vatten denna tid. De berörda har fått information om detta.

Äldreboendet Romares Stiftelse har fått vatten från annat håll under hela tiden som arbetet pågått.

- Vi beräknar att vattenleveransen åter är normal måndag kväll. Vi beklagar verkligen de problem detta har medfört för de drabbade, avslutar Åsa Peetz.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se