Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Kokrekommendation och klorering i Grevie och Förslöv med omnejd

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2015 11:41 CET

Till följd av ett tekniskt fel har vattentornet i Grevie tömts på vatten. Vattentornet håller nu på att fyllas med vatten igen, men det har resulterat i missfärgning och luft i vattnet samt att en del högt belägna kunder blivit utan vatten. NSVA rekommenderar att kunder i Grevie och Förslöv med omnejd kokar vattnet innan det används för mat och dryck samt avråder från att använda missfärgat vatten för tvätt, diskning med mera. Vattnet kommer även kloreras under dagen.

- När ett vattentorn töms på vatten kommer det in luft i ledningssystemet. Det är även vanligt med missfärgningar. Detta är inte farligt, men som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att kunder i Grevie och Förslöv med omnejd kokar vattnet innan det används för mat och dryck, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA. Vi avråder även från tvätta och diska medan vattnet är missfärgat. Vi kommer att sätta ut vattentankar i området där man kan hämta vatten.

- NSVA håller på att spola vattenledningarna på flera olika platser i området under dagen. Detta gör vi för att få bort missfärgningar och luft från vattnet. I de område där spolningen pågår finns det risk för dåligt vattentryck, fortsätter Andreas Waldén.

Vid missfärgat vatten är rekommendationen vanligen att spola kallvatten tills det blir klart igen. Nu rekommenderar NSVA dock att du väntar att spola inne i fastigheten tills NSVA genomfört spolningar i området. 

NSVA kommer att uppdatera på www.nsva.se/driftinformation när spolningen är genomförd. Nästa uppdatering väntas ca kl 13.30.

Under dagen kommer NSVA att sätta ut vattentankar på följande platser:

Färgerivägen 2 samt Bokesliden 20, Förslöv

Almgårdens parkering, Grevie Kyrkby

Skolan, Märgelvägen 7, Grevie

Timmervägen 29, Grevie

Norra Bäckahusvägen 1/Segelstorpsvägen, Segelstorpsstrand.

Idrottsvägen 4, Förslöv

Stora Hultsvägen 2, Stora Hult 

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se