Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Hov, Båstad kommun

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 08:00 CEST

Under försommaren bygger Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, ut dricksvatten- och spillvattenledningar till ett tjugotal fastigheter i Hov i Båstads kommun för att förbättra miljön.

Arbetet som utförs i egen regi av NSVA påbörjades i april och väntas vara klart i juli.

Utbyggnaden har prioriterats av miljöskäl för att minska utsläppen i en närliggande bäck. NSVA har fått LOVA-bidrag för projektet. LOVA-bidrag är ett ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen vars syfte är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön.

- Genom att bygga ut spillvattenledningar till Hov försvinner ett antal bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, vilket gör att utsläpp av näringsämnen till den närliggande bäcken minskar. Detta i sin tur innebär att även belastningen på havet minskar, berättar Andreas Walden som är projektledare på NSVA.

- Samtidigt som vi bygger ut spillvattenledningar bygger vi dricksvattenledningar, vilket möjliggör för fastigheterna att även ansluta sig till kommunalt dricksvatten, fortsätter Andreas Walden.

Mer information:
Andreas Walden, projektledare NSVA, tel 010-490 97 63

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se