Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA genomför årlig spolning av vattenledningar under hösten

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 15:00 CEST

Nu är det dags för de årliga spolningarna av huvudvattenledningar inom NSVA. Först ut är Helsingborg, där ytterområdena påbörjas redan denna vecka. Därefter följer övriga kommuner inom NSVA, utom Bjuvs kommun där ledningarna spolades redan i början av sommaren.

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA, säger Anders Hjärpe, gruppchef på avdelning Rörnät.

I samband med att NSVA spolar ledningarna kan det bli tillfälligt sämre vattentryck och missfärgat vatten för boende i området. Detta är helt ofarligt.

Spolningarna beräknas pågå hela hösten.

TIDPLAN FÖR SPOLNINGARNA

Båstad
Spolning påbörjas i ytterområdena den 2/9 för att sedan fortsätta områdesvis i hela kommunen. Beräknas vara färdigt i mitten av november.

Helsingborg
Spolning påbörjas 20/8 i Rydebäck respektive 26/8 i Laröd och fortsätter sedan områdesvis norrut. Beräknas vara färdigt i slutet av november.

Landskrona
Spolning påbörjas i ytterområdena 26/8 för att sedan fortsätta områdesvis i hela kommunen. Beräknas vara färdigt i början av november.

Åstorp
Spolning påbörjas i Åstorp och Hyllinge den 26/8. När Hyllinge är färdigspolat spolas
Kvidinge. Beräknas vara färdigt i början av november.

Svalöv
Spolning påbörjas i ytterområdena den 26/8 för att sedan fortsätta områdesvis i
kommunen. Beräknas vara färdigt i början av november.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se