Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA sköter VA-faktureringen i Helsingborg från årsskiftet

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2015 08:15 CET

Från och med 1 januari 2015 fakturerar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), på uppdrag av Helsingborgs stad, avgifterna för vatten och avlopp i kommunen. Tidigare har Öresundskraft samfakturerat VA-avgifterna med energifakturan.

Sista fakturan från Öresundskraft som innehåller vatten och avlopp kommer i januari. Därefter kommer alla VA-kunder i Helsingborg att istället få en faktura från NSVA på dessa kostnader.

- För helsingborgarna blir det tydligare och lättare att förstå vem som gör vad när fakturan för vatten och avlopp kommer från NSVA istället för att vara en del av energifakturan, säger Thomas Lundgren, ekonomichef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Första fakturan från NSVA kommer i början av mars och avser perioden januari-mars. Fortsättningsvis kommer privatkunder att få VA-fakturan var tredje månad medan företagskunder får fakturan varje månad. Öresundskrafts kunder kommer även fortsättningsvis att få en faktura från dem med sina energiavgifter.

- Privatkunder som idag har månadsfaktura från Öresundskraft kan uppleva att kostnaden för vatten och avlopp är högre när fakturan från NSVA kommer. Det beror på att fakturan från oss bara kommer fyra gånger per år och avser tre månader istället för en månad, säger Andreas Björnevik, avdelningschef för Kundnära tjänster på NSVA.

NSVA sköter sedan 2009 vatten- och avloppsverksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, på uppdrag av respektive kommun. För alla övriga kommuner utom Åstorp sköter NSVA sedan tidigare även faktureringen.

Mer information:

Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära Tjänster NSVA, tel 010-495 87 13
Thomas Lundgren, ekonomichef Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad, tel 042-10 58 10

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se