Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Nu kan alla dricka vattnet som vanligt i Förslöv och Grevie med omnejd

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 20:59 CET

NSVAs spolning i Stora Hults strand och Ranarp har gett effekt. Nu är även vattenproverna i detta område bra. Det innebär att kokrekommendationen nu hävs även för boende längs kusten i Ranarp och Stora Hults strand med omnejd. Det innebär att alla i Förslöv/Grevie-trakten kan använda vattnet som vanligt igen, även till mat och dryck.

Till följd av ett tekniskt fel tömdes vattentornet i Grevie på vatten i torsdags, vilket ledde till problem med missfärgat vatten i Grevie och Förslöv med omnejd. Efter detta rekommenderade NSVA att boende i området skulle koka vattnet innan det användes för mat och dryck. Samtidigt inleddes spolning, utökad provtagning samt klorering i området. Detta är ett normalt förfarande efter en händelse av detta slag. 

När det gäller provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är det en process som från att ett prov kommer in till laboratoriet tar cirka tre dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prov vara godkända. 

- Efter hand som vi fått godkända vattenprover har vi kunnat häva kokrekommendationen i delar av området, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA. Det är nu glädjande att samtliga vattenprover är bra och att alla i området nu slipper att koka vattnet.

Klorering kommer ett pågå ytterligare ett tag, varför svag lukt och smak av klor kan förekomma. NSVA kommer även att fortsätta spola i kustområdet för att få bättre vattenomsättning i det området.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.