Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Ny tid för vattenavstängning i samband med ledningsarbete i Rammsjö 27/8

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2013 09:05 CEST

I samband med att NSVA anlägger ytterligare en dricksvattenledning till Torekovsområdet kommer vattnet att stängas av för boende i delar av Rammsjö i Båstad kommun tisdag 10 september kl 9-15.

Vattenavstängningen berör ett 30-tal fastigheter på Jeppas Lellas väg, Byavägen och Rammsjövägen. NSVA rekommenderar att berörda tappar upp vatten för eget behov innan vattenavstängningen.  Berörda fastigheter får även separat information om detta. 

För dem som behöver vatten under avstängningen finns detta att hämta på Byavägen 81.

Vattenavstängningen skulle ursprungligen skett två veckor tidigare, men fick då skjutas upp.

Mer information om arbetet finns på www.nsva.se/va-projekt.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se