Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Spolning av dricksvattenledningarna i Bjuv

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 10:00 CEST

Fredag 3 oktober påbörjas spolning av dricksvattenledningsnätet i Bjuvs kommun. Spolningen beräknas pågå under fem veckor. I år kommer NSVA prova en ny metod för att med utökad kraft spola ledningarna och därmed göra dem extra rena. I samband med spolningen kan det bli tillfälligt sämre vattentryck och missfärgat vatten för boende i området.

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA. Syftet är att rensa ledningsrören, vilket innebär att fällningar och mikrobiell tillväxt, som vanligtvis finns på ledningsrörens insida, kan lossna och resultera i missfärgat vatten, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät NSVA.

Förra årets traditionella brandpostutspolning i Bjuvs kommun gav bra effekt och positiva reaktioner från allmänheten. För att få ytterligare effekt har NSVA i år valt att kombinera brandpostutspolningen med en ny metod för att med utökad kraft spola de stora huvudledningarna i kommunen.

- Dagens teknik möjliggör att via surfplatta styra tryck och flöde i den inkommande vattenledningen till Bjuvs kommun. Det innebär att våra tekniker ute på fält kan fjärrstyra vattenflödet, samtidigt som man sektionerar av områden med hjälp av ventiler och spolar ut vatten via strategiskt utvalda brandposter. På det sättet kan vi få kraftig vattengenomströmning även i stora huvudledningar med en diameter på 30 centimeter och spola dem extra rena, berättar Dejan Tucakov.

Missfärgat vatten är vanligt i samband med spolningar men helt ofarligt. Om du drabbas av missfärgningar spola kallvatten i några minuter tills vattnet är klart igen.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se