Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Stor vattenläcka i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 10:34 CEST

Strax innan kl 9 inträffade en stor vattenläcka på en huvudvattenledning vid rondellen Lägervägen/Filbornavägen bredvid vattentornet i Helsingborg. Vid halvtiotiden hade NSVA stängt av ledningen. Ledningen är en av flera huvudvattenledningar in till vattentornet på Fredriksdal. Läckan har resulterat i mycket stora mängder vatten i området som nu är avspärrat.

Pumpning av vattnet pågår. Vi avråder från att vistas i översvämmade områden. Även andra delar av Helsingborg kan vara drabbade av översvämning då stora mängder vatten runnit ner i dagvattenbrunnar.

- Eftersom ledningen har stängts av är det inte någon fara för vattenförsörjningen i Helsingborg, däremot kan kunder i norra delarna av kommunen drabbas av sämre vattentryck, säger Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära Tjänster på NSVA.

Kunder i närområdet av själva läckan är utan vatten. Följ uppdaterad information på www.nsva.se/driftinfo. Kunder i närområdet kan även drabbas av missfärgat vatten. Vid missfärgning är rekommendationen att spola kallvatten i alla kranar tills missfärgningen försvinner.

Lagning av läckan pågår och NSVA hoppas att den ska vara åtgärdad inom det närmsta dygnet. Som en försiktighetsåtgärd kommer NSVA att klorera vattnet under dagen. Detta kan medföra svag lukt och smak av klor. Detta är helt ofarligt.

Anmälan om översvämningsskador görs enklast på www.nsva.se/oversvamning.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.