Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

VA-arbete på Hasslarpsvägen i Åstorp

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 08:00 CEST

Med början efter midsommar utför NSVA arbeten på spill- och vattenledningsnätet i delar av Hasslarpsvägen i Åstorps kommun. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juli.

Hasslarpsvägen kommer att vara stängd för trafik mellan Ripgatan och Åkaregatan från slutet av vecka 26 och cirka två veckor framåt. Fastighetsägare längst Fasangatan, Snickaregatan, Bryggaregatan och Ripgatan hänvisas till provisorisk väg längs bullervallen för in- och utfart till fastigheterna.

Postutdelning och renhållning för fastighetsägare kommer inte att påverkas av avstängningen. Under arbetets gång kan det bli korta avbrott i leveransen av dricksvatten. 

För mer information se www.nsva.se/driftinformation

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se