Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Vägavstängningar i samband med VA-utbyggnad i Hjortshög

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 15:38 CEST

Sedan i höstas arbetar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till ett 40-tal fastigheter längs Kroppavägen och Hjortshögsvägen i Hjortshög, Helsingborgs stad. Från 15 april kommer en del av Hjortshögsvägen vara avstängd för genomfartstrafik till följd av VA-arbetet. Arbetet beräknas vara klart i juni.

Hjortshögsvägen är avstängd för genomfartstrafik under hela VA-arbetet från korsningen Hjortshögsvägen/Kroppavägen till Lydestadsvägen. Boende längs vägen kommer att kunna ta sig till sina fastigheter, från olika håll beroende på var ledningsarbetet befinner sig.

För genomfartstrafik skyltas förbifart via Mörarp.

Entreprenör för arbetet är Skanska.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se