Dåligt flöde och vattenavstängning för boende i delar av norra Helsingborg medan huvudvattenledning lagas

Press releases   •   Feb 04, 2011 00:00 CET

På måndag kommer den huvudvattenledning som havererade tidigare i veckan att repareras. Detta medför dåligt vattentryck för boende i Mariastaden, Laröd, Hittarp, Domsten och Grå Läge under måndagen. Under helgen kommer det dock tillfälligt förbättras. Medan reparationen pågår stängs vattnet av för boende på Hagaplan. De sistnämnda kan hämta vatten i korsningen Långåkersgatan och Romares väg.

Dagvattentaxa införs i Åstorp från 1 januari 2015

Dagvattentaxa införs i Åstorp från 1 januari 2015

Press releases   •   Dec 09, 2014 08:00 CET

2014-04-28 beslutade kommunfullmäktige i Åstorp om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Åstorps kommun. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland annat säger att det ska finnas en särskild taxa för dagvatten. Den nya VA-taxan börjar gälla i Åstorps kommun från 1 januari 2015.

Även vattnet i Förslöv fritt från missfärgning

Även vattnet i Förslöv fritt från missfärgning

Press releases   •   Feb 27, 2015 21:28 CET

Efter NSVAs spolning av ledningsnätet ikväll är nu även vattnet i Förslöv fritt från missfärgning. Det innebär att alla kunder i området kan använda vattnet som vanligt, förutom till mat och dryck, där NSVA rekommenderar att man kokar det först.

Höjda anläggningsavgifter för vatten och avlopp i Svalöv från 1 juli

Höjda anläggningsavgifter för vatten och avlopp i Svalöv från 1 juli

Press releases   •   Mar 18, 2015 08:00 CET

Från 1 juli 2015 gäller nya anläggningsavgifter för vatten och avlopp i Svalövs kommun, efter beslut i Kommunfullmäktige 2015-02-23. Den nya avgiften gäller både anslutning av befintliga fastigheter och vid nybyggnation.

Ny VA-taxa i Båstad

Ny VA-taxa i Båstad

Press releases   •   Jun 04, 2015 08:00 CEST

2015-06-03 beslutade kommunfullmäktige i Båstad om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Båstads kommun. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om en höjning av anläggningsavgiften för nyanslutningar till det kommunala VA-nätet. Den nya anläggningsavgiften gäller från 1 juli 2015, medan de nya brukningsavgifterna gäller från 1 januari 2016.

NSVAs utredning om Bjuvs dagvattensystem är klar

NSVAs utredning om Bjuvs dagvattensystem är klar

Press releases   •   Dec 19, 2016 11:20 CET

Resultatet visar att största delen av dagvattensystemet i Bjuvs tätort är underdimensionerat enligt dagens branschkrav. Översvämningarna hade troligtvis inte kunnat undvikas även om tätorten hade haft ett rätt dimensionerat system. Hur många fastighetsägare som får ersättning för översvämningsskador är fortfarande oklart. Varje ersättningskrav behandlas separat utifrån resultatet av utredningen.

Helsingborg har ett väl fungerande VA-system

Helsingborg har ett väl fungerande VA-system

News   •   Jun 17, 2015 11:45 CEST

I media har man kunnat läsa om badvarningar på Fria bad och Vikingstrand i Helsingborg till följd av förhöjda bakteriehalter i badvattnet. En möjlig källa till bakteriehalterna kan vara bräddning av spillvatten. En annan kan vara dagvatten. Det finns också mycket annat, både på land och till sjöss, som kan påverka badkvaliteten negativt.