Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Hanadi Makie

Miljöingenjör NSVA - Ansvarar bland annat för uppströmsarbete - förebyggande arbete kring vad man får spola ut i spillvattennätet.

Kontaktperson

  • halpnaemdiei.mcrakwkieqa@ngksvpoa.ffsetp
  • 010-490 97 37