Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Taggar

vatten

dricksvatten

ledningsnät

dagvatten

nsva

va-ledning

spillvatten

biogas

avloppsreningsverk

forskning och utveckling

vattenmätare

 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
 • maxprigya.obwaxyllzcenrstipwn@jtnsayvaln.supehv
 • 010-495 87 43

 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
 • anwmnawu.tegrozsedekssqwongr@nhysvoya.wwseta
 • 010-495 87 32

 • Kommunikatör
 • Projektkommunikatör NSVA
 • maopyazb.vosersematu-aealmii@ntmsviya.cdsezl
 • 0767221549
NSVA Projektkommunikatör

 • Gruppschef Ledningsnät, NSVA
 • mawltsvt.noiorhbbebargki@nsqsvfja.fvsenx
 • 010-490 97 75

 • Gruppchef, avdelning Rörnät, NSVA
 • mavkgnzluswa.ndyorbpinhc@ncisvbaa.jesejg
 • 010-490 98 52

 • Gruppchef Utredning, avdelning Ledningsnät och projekt
 • somyfipve.hdsvwqednestnqroktm@ngnswhvarw.scdenl
 • 010-490 97 94

 • Projektledare Ledningsnät & Projekt NSVA
 • jisqmmrby.rtlujpberlraix@nnnsvhia.kesesg
 • 010-490 97 60

 • Specialist Dricksvattenkvalitet, NSVA
 • lanirsia.opudeccmaswrknh@nzlsvcda.zzsewd
 • 010-490 97 66

 • Specialist Dricksvattendistribution, NSVA
 • macatsdr.hesenleritrkshcsogbn@aynskevaqg.sxgelu
 • 010-490 97 73
Ansvarar för flera projekt inom Dricksvattendistribution inom NSVA, t ex "Vatten 2050" - om regionens framtida dricksvattenförsörjning.

 • Avdelningschef Dricksvatten, NSVA
 • joopnazls.uqharakacznsiesogfn@abnsyavalf.smceah
 • 010-490 97 56
Ansvarar för all verksamhet inom avdelning Dricksvatten på NSVA.