Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Taggar

vatten

dricksvatten

ledningsnät

dagvatten

nsva

va-ledning

spillvatten

biogas

avloppsreningsverk

forskning och utveckling

vattenmätare

  • Kommunikatör
  • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
  • manariuba.chwaxwllrrenugtixun@xbnsijvaiw.sofeot
  • 010-495 87 43

  • Kommunikatör
  • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
  • antenaiz.tzkroueedjrssmhonvl@ncusvmza.jhsebj
  • 010-495 87 32

  • Kommunikatör
  • Projektkommunikatör NSVA
  • maygyafo.vwjerccmawx-ajmlmtt@nsjsvwwa.jasepc
  • 0767221549
NSVA Projektkommunikatör

  • Gruppschef Ledningsnät, NSVA
  • matjtsjv.nhxornobefurgqc@ndcsvqya.xpsetb
  • 010-490 97 75

  • Gruppchef, avdelning Rörnät, NSVA
  • mawygnccustk.nzyorjninue@npzsvdfa.qjsetw
  • 010-490 98 52

  • Gruppchef Utredning, avdelning Ledningsnät och projekt
  • sojrfikhe.hlsvzxedggstzorozim@tgnsmyvaxd.scteiq
  • 010-490 97 94

  • Projektledare Ledningsnät & Projekt NSVA
  • jivrmmsty.vqlububeqdraqn@nwjsvqca.hbsevd
  • 010-490 97 60

  • Specialist Dricksvattenkvalitet, NSVA
  • lajnrshc.oppderamauurkuc@nvjsvlta.otseds
  • 010-490 97 66

  • Specialist Dricksvattendistribution, NSVA
  • magptsjx.hapenesrihlkscpsoutn@efnsmzvaks.sfgerh
  • 010-490 97 73
Ansvarar för flera projekt inom Dricksvattendistribution inom NSVA, t ex "Vatten 2050" - om regionens framtida dricksvattenförsörjning.

  • Avdelningschef Dricksvatten, NSVA
  • jowcnatns.fihackkalbnseusospn@ignswpvaiz.sqoexf
  • 010-490 97 56
Ansvarar för all verksamhet inom avdelning Dricksvatten på NSVA.