Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Taggar

vatten

dricksvatten

ledningsnät

dagvatten

nsva

va-ledning

spillvatten

biogas

avloppsreningsverk

forskning och utveckling

vattenmätare

  • Projektledare NSVA
  • Byggprojekt anläggningar: Dricksvatten och Avloppsrening
  • jobnnagxs.tsmawmlmqwgrlsenci@ntqsvkya.sisexs
  • 010-495 87 28
Projektledare för Helsingborgs nya vattentorn.

  • Forsknings- och utvecklingsansvarig, NSVA
  • mayeriornejhttqfe.fbhadpgmcrandz@ntgsvtfa.mwsenn
  • 010-490 98 17
Ansvarar för forskning och utveckling inom NSVA. Även vice forskningschef Sweden Water Research AB, gemensamt forskningsbolag NSVA, Sydvatten och VA Syd.