Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Taggar

vatten

dricksvatten

ledningsnät

dagvatten

nsva

va-ledning

spillvatten

biogas

avloppsreningsverk

forskning och utveckling

vattenmätare

 • avdelningschef Rörnät
 • Rörnät
 • svxuenus-idkngope.zngrseansulugjndhd@nfisvrpa.zyseaj
 • 010-490 97 01

 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
 • maywriipa.rgwatullaaenqutibqn@ognshbvaxr.syjesj
 • 010-495 87 43

 • Kommunikatör
 • Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier.
 • anlnnavn.tzhrouvedgfsstvonua@nggsvxqa.egselb
 • 010-495 87 32

 • Utvecklingsingenjör
 • Reco lab
 • hammmscqe.tqkjqxerohstfjadnkiupis@tqnsnkvanm.snlemh
 • 0104958772

 • Projektledare
 • anbynamu.pvxauuzlsagsocgn@dansstvayg.saceos
 • 0104909871
Anna Paulsson, projektledare på NSVA.

 • Gruppchef, avdelning Rörnät, NSVA
 • mafjgnpbusqi.nzhorsqinur@nagsvgxa.itseeq
 • 010-490 98 52

 • VA-ingenjör NSVA
 • Rörnät
 • derujavnn.yiturmcaeakoxbv@cknswavanh.sjieur
 • 010-495 87 14

 • Gruppchef Utredning, avdelning Ledningsnät och projekt
 • sojgfimpe.vysvhuedyvstpgrokmm@zansiivanq.sgmeva
 • 010-490 97 94

 • Projektledare Ledningsnät & Projekt NSVA
 • jiwgmmwey.fgluwzbeibragb@njrsvtda.tgsefu
 • 010-490 97 60

 • Specialist Dricksvattendistribution, NSVA
 • maaltssn.hamenvbrideksphsoqxn@danslbvana.swleca
 • 010-490 97 73
Ansvarar för flera projekt inom Dricksvattendistribution inom NSVA, t ex "Vatten 2050" - om regionens framtida dricksvattenförsörjning.