Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Seminarium på Öresundsverket om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Nyhet   •   Mar 03, 2015 10:00 CET

I höstas medverkade NSVA i ett pilotprojekt för läkemedelsrening genom ozonering, genom att testanläggningar placerades på reningsverken i Åstorp och Torekov. Resultatet av detta projekt och andra sätt att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten presenteras på ett seminarium på Öresundsverket i Helsingborg den 17 mars kl 10-15.

PROGRAM 

- Om satsningen på avancerad avloppsrening från läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar (Margaretha Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten)

- Presentation av projektet "Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten" (Michael Cimbritz, LTH)

- Presentation av SVU-rapporten "Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning" (Jes la Cour Jansen, LTH)

- Ozonering vid Ryaverket (Maja Ekblad, LTH)

- Läkemedelsrester i utgående vatten från 10 sydsvenska avloppsreningsverk före och efter ozonering (Jurgen Bischhaus, Primozone och Maja Ekblad, LTH)

- Ozon och MBBR – en framtida processlösning? (Robert Sehlén, Tekniska Verken i Linköping)

- Glöm inte systemtänk vid rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen! (Marita Hörsing KTH/Christian Baresel IVL)

- Diskussion

Antalet platser är begränsat och reserveras i första hand till de kommuner som upplåtit sina anläggningar för försöken.

Anmälan till michael.cimbritz@chemeng.lth.se senast 6 mars. Välkommen!

Bifogade filer

PDF-dokument