Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Annedalsgatan i Åstorp avstängd för genomfartstrafik medan NSVA renoverar vattenledning

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 10:00 CEST

Under maj månad kommer NSVA att renovera vattenledningen i Annedalsgatan i Åstorp. Ledningen är gammal och har drabbats av återkommande vattenläckor. Genom att använda reliningteknik kan ledningens livslängd förlängas med minst 100 år. Därmed kan kostsamma vattenläckor med driftstörningar som följd minimeras.

- Relining är en teknik som innebär att ett nytt rör dras inuti det befintliga gamla röret. Relining medför att schaktning endast behöver utföras på ett fåtal ställen och därmed minimeras både grävarbeten och trafikstörningar i gatan, säger Lars Carlsson, VA-ingenjör på NSVA.

Medan arbetet utförs kommer Annedalsgatan att vara stängd för genomfartstrafik mellan Bangatan och Ormastorpsgatan. Annedalsgatan kommer dock vara öppen för tillfart för boende på Rosendalsgatan och Vegeholmsgatan. Postutdelning och renhållning för fastighetsägare kommer inte att påverkas av avstängningen. Övrig genomfartstrafik omleds genom Bangatan.

Under arbetets gång kan det bli korta avbrott i leveransen av dricksvatten.

Projektet påbörjas den 12 maj och beräknas vara avslutat 30 maj.

Mer information:
Lars Carlsson, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 51

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se