Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Bjuv ny delägare i ettårsjubilerande NSVA

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 00:00 CEST

Den 1 september firar det interkommunala VA-bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ett år. Det första året har varit intensivt med integrering av ett hundratal medarbetare från VA-verksamheterna i ägarkommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt samordning av verksamheten. Den 1 oktober ansluter sig även Bjuv till NSVA.

- Det har varit ett händelserikt år för NSVA och vi har mycket spännande framför oss. I dagarna blev det klart att vi utökas med Bjuv som delägare vilket är mycket glädjande, säger bolagets VD Jan Kluge.

NSVA är ett regionalt VA-bolag som sedan den 1 september 2009 ansvarar för all verksamhet inom VA i ägarkommunerna. Det innebär bland annat produktion och distribution av dricksvatten till närmare 200 000 invånare, avledning och rening av dagvatten och spillvatten via ett 250 mil långt avloppsledningsnät samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningar i form av ledningsnät, vattenverk, reningsverk m m. Inom NSVA finns det ett tiotal reningsverk samt ett flertal vattenverk och reservoarer i varierande storlek där Örbyverket i Helsingborg är det största.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se