Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

En av brunnarna i Förslöv öppnas tillfälligt igen

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2014 09:29 CEST

Förhöjda halter av perfluorerade (PFAA) ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA denna för en tid sedan. Av försiktighetsskäl stängdes även en närliggande brunn trots att man där inte funnit några detekterbara halter av dessa ämnen. Efter samråd med Livsmedelverket har nu denna brunn öppnats igen. 

- Prov på vattnet från den närliggande brunnen visar inga tecken på förhöjda halter av PFAA. Vi har därför i dialog med Båstads kommun och Livsmedelsverket beslutat att öppna den igen, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

- Genom att öppna denna brunn kan vi öka dricksvattenproduktionen i Båstads kommun något. Det är dock fortfarande begränsad tillgång på vatten och vi vill därför påminna om att bevattningsförbud gäller året runt i hela kommunen för alla med kommunalt vatten.

Brunnen där man har hittat de förhöjda halterna är fortsatt stängd.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se