Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

​Fortsatt kokrekommendation, spolning och klorering i Grevie och Förslöv med omnejd

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2015 10:14 CET

NSVA fortsätter att spola ledningsnätet tills vattnet inte längre är missfärgat. Medan spolning pågår kan det bli dåligt vattentryck. Om vattnet inte är missfärgat kan det användas som vanligt, förutom till mat och dryck, där NSVA rekommenderar att man kokar det först. Vattnet har även klorerats, varför en svag lukt och smak av klor kan förekomma.

Undvik att spola i din egen fastighet om vattnet är missfärgat. Observera att det kan komma stötvis missfärgat vatten.

Om vattnet inte är missfärgat kan det användas som vanligt, förutom till mat och dryck, där vi rekommenderar att man kokar det först. NSVA har tagit vattenprover på nio platser i området, nya prover tas även idag. NSVA väntar nu på de första provsvaren, som kommer imorgon. Kokningsrekommendationen kvarstår tills NSVA fått två på varandra följande godkända prover, troligen tills på måndag.

Vatten finns att hämta på flera platser i området, se karta på www.nsva.se. Vattentankarna är på plats kl 7-22.

- Under gårdagen och natten spolade NSVA ledningsnätet runt om i området. Vattnet är nu inte längre missfärgat i ledningarna i Grevie, varför det nu går bra att spola även inne i fastigheterna i Grevie. I Förslöv är det fortfarande missfärgat, varför vi kommer att fortsätta spola där under dagen. Vi kommer även att spola i Segelstorp och Glimminge idag, berättar Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

När vattnet inte längre är missfärgat även i övriga områden meddelas detta på www.nsva.se.

För att säkerställa en god vattenkvalitet klorerar NSVA dricksvattnet i området. Detta är en normal driftåtgärd efter ett större driftavbrott.

Klorhalten ligger under gällande gränsvärde och är helt ofarlig, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor hos kunder i området de närmsta dagarna.

Läs mer om klorering av dricksvatten på Svenskt Vattens webbplats >> 

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo