Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Hipp, hipp, hurra för NSVA som fyller 5 år idag

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 10:00 CEST

Den 1 september 2009 bildades det interkommunala VA-bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Det innebär att NSVA idag fyller fem år.

I och med bildandet av NSVA slogs VA-organisationerna i ägarkommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samman till ett eget bolag som fullt ut kunde arbeta med det de är bäst på, nämligen vatten. Ett år senare anslöt sig även Bjuvs kommun till NSVA. Bolaget är idag gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är VA-huvudman i sin kommun.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringsramar och VA-taxan och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

- I Sverige har flera kommuner på senare år valt att samverka inom VA-verksamheten. NSVA är ett exempel på detta. Huvudanledningen till att samverka inom VA-området är större möjligheter att genomföra en effektiv kommunövergripande planering, inom till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i regionen, berättar Ulf Thysell, VD för NSVA sedan 2011.

En annan viktig aspekt för samverkan är kompetensförsörjningen. Ett större bolag är mer attraktivt som arbetsgivare vilket medför att det är lättare att rekrytera och behålla den kompetens som krävs för de allt mer komplexa arbetsuppgifterna.

- Det är med stor glädje vi idag firar NSVA:s fem första år, avslutar Ulf Thysell.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se