Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Va-arbete i södra Landskrona 20-21/2

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 07:30 CET

I samband med omläggningsarbete av en huvudvattenledning kan kunder i södra delarna av Landskrona samt Häljarp, Saxtorp, Annelöv och Kvärlöv eventuellt drabbas av dåligt vattentryck och flöde.

Arbetet påbörjas på morgonen den 20 februari kl 8 och väntas pågår ett dygn framåt.

- Vi räknar inte med att omläggningsarbetet ska påverka våra kunder, säger Lars Horrdin, VA-ingenjör NSVA. Om det visar sig att det blir problem försöker vi senarelägga arbetet och utföra det nattetid vid ett senare tillfälle.

Kunder som eventuellt drabbas av problem under denna tid ombedes att kontakta Lars Horrdin eller NSVAs kundservice tel 010-490 97 00.

Mer information:

Lars Horrdin, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 64

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se