Gå direkt till innehåll
-Vi grävde oss ner till 1,5-2 meters djup och stötte där på vattenledningen till Kattarp. Efter att ha följt den cirka 0,5 meter öppnade sig ett tomrum, berättar VA-ingenjör Lennart Olsson.  Läckan var funnen.
-Vi grävde oss ner till 1,5-2 meters djup och stötte där på vattenledningen till Kattarp. Efter att ha följt den cirka 0,5 meter öppnade sig ett tomrum, berättar VA-ingenjör Lennart Olsson. Läckan var funnen.

Nyhet -

En läcksökning av det svårare slaget

Tidigt på morgonen fredagen den 20 januari började kunder i Kattarp att ringa vår jour för att meddela att de upplevde sämre tryck. Jourpersonalen kontaktade i sin tur den person som hade beredskap. Jan Nilsson, VA-ingenjör på avdelning Rörnät, kopplade upp sig mot ett särskilt datasystem som visar flödet i ledningsnätet. I detta kunde han se att flödet av vatten ökat kraftigt efter den mätstation som sitter i Fleninge kyrka, på sträckan mot Kattarp. Personal gav sig omgående ut för att leta efter vad man misstänkte var en vattenläcka.

Felsökningen i området kring Kattarp gav inget resultat. Ventil för ventil stängdes ner inne i Kattarp och Hasslarp för att se var trycket föll, men utan framgång.

-Vi åkte längs vägarna i området, men läckan gick inte att se, ingenstans trängde det upp vatten ovan jord, berättar Anders Hjärpe, gruppchef på avdelning Rörnät.

Det sjunkande vattentrycket påverkade kunderna i Hasslarp, Kattarp, Välinge, Rögle, Tånga samt Utvälinge och under den sena fredagseftermiddagen släpptes ett pressmeddelande samt sms där berörda kunder uppmandes att spara på vattnet. Endast ett tiotal kunder hörde av sig.

Sent på fredagskvällen avslutades felsökningen för att återupptas under lördagsmorgonen. Fredagens arbete återupprepades, men utan några resultat. En pumpstation stängdes för att se om det ändå fortsatte att rinna in vatten i ledningen in till pumpstationen. Det gjorde det inte och även detta kunde uteslutas som orsak till tryckfallet. Läcksökningsutrustning användes också, men den gav inget utslag.

Arbetet fortsatte under söndagen. Det grävdes för och installerades en ny ventil som ersatte en trasig på den sträcka som man misstänkte att läckan fanns på. Dock var inte heller denna orsak till det lägre trycket. En markägare tog kontakt med personalen på plats och visade ritningar över sina dräneringsledningar.Läcksökningen fortsatte med hjälp av en ofarlig gas, men ingenstans trängde någon gas upp. En NSVA-tekniker bestämde sig för att gå utmed diket och upptäckte då att vatten rann ut. Nu togs beslutet att vid den stora korsningen vid Ebbarpsvägen och Hasslarpsvägen gräva mot Kattarp. I närheten visste teknikerna att det skulle finnas en brunn, men en brunn som inte går att se då den ligger på plogfritt djup.

-Vi grävde oss ner till 1,5-2 meters djup och stötte där på vattenledningen till Kattarp. Efter att ha följt den cirka 0,5 meter öppnade sig ett tomrum, berättar VA-ingenjör Lennart Olsson.

Äntligen var läckan funnen och arbetet med att laga läckan kunde köra igång.

Ett digert arbete lades ner på att hitta läckan. Sträckor på totalt cirka 13 kilometer letades igenom, det grävdes på åtta platser och alla hjälpmedel sattes in.

Läckan, ett hål på ca 8 cm i diameter, hade uppstått på stamledningen, intill ovan nämnda brunn.

-Tomrummet var för stort för att gasen som användes vid läcksökningen skulle leta sig upp och för att ljud från rinnande vatten skulle höras, berättar Bo Pettersson, VA-ingenjör.

-Marken hade heller inte sjunkit ihop ovanför tomrummet, vilket ytterligare försvårade under läcksökningen, fyller Jan Nilsson i.

Ledningen i gjutjärn är från 1957 och misstanken är att det är ålderns tand som orsakade läckan. Vattnet rann dels ut i en ledning som inte är i bruk och dels i markägarens stamledning. En läcksökning av det svårare slaget, men efter hårt arbete har kunderna åter fullt tryck i kranarna.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg