Gå direkt till innehåll
Så här kan det se ut vid en spolning.
Så här kan det se ut vid en spolning.

Pressmeddelande -

Årlig spolning i Svalövs kommun

Med start måndag 6 april kommer NSVA att påbörja de årliga spolningarna av huvudvattenledningarna i Svalövs kommun. Spolningarna görs för att säkra en god vattenkvalitet. Spolningarna beräknas pågå till slutet av maj och kommer att pågå under vardagar kl 07:30-15:30, dock inte under helgdagar.

Arbetet kommer att genomföras enligt schemat nedan. Vi kan inte uppge exakta datum eller tider för specifika områden då spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång.

6-17 april: Tågarp, Billeberga och Teckomatorp.
Arbetet är planerat att börja i Tågarp, fortsätta i Billeberga och avslutas i Teckomatorp.

27 april-13 maj: Svalövs tätort inklusive Torrlösa

18-22 maj: Kågeröd

25-29 maj: Röstånga

Det är ovanligt med störningar under spolningsarbetet. Men i enstaka fall kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten.

- I samband med spolning kan missfärgat vatten förekomma. Det är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart innan du använder det till dryck och tvätt, säger Lars Horrdin, VA-ingenjör på avdelningen Rörnät, NSVA.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kontakter

Lars Horrdin

Lars Horrdin

VA-ingenjör 010-490 97 64

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Box 2022
250 02 Helsingborg