Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Bevattningsförbud året runt i Båstad

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2014 08:00 CEST

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstads kommun bevattningsförbud året runt. Det innebär att man endast får vattna med handhållen slang och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

– Vi uppmanar boende och turister i Båstads kommun att respektera gällande bevattningsförbud så att vattnet räcker till alla, hela sommaren, säger Katarina Pelin, kommunchef i Båstads kommun.

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används.

– De senaste åren har Båstads kommun vid flera tillfällen haft stora problem med vattenförsörjningen. Detta yttrar sig bland annat i dåligt tryck eller inget vatten alls hos högt belägna kunder. Om det inträffar en brand i ett sådant läge kan det bli stora bekymmer för räddningstjänsten, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Vid en hög vattenförbrukning på våren och början av sommaren klarar inte grundvattennivån att återhämta sig även om vi får en regnig sommar, fortsätter Jonas Håkansson.

Mer information:

Katarina Pelin, kommunchef Båstads kommun, tel 0431-77 000
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 56

Tips vid trädgårdsvattning

  • Vattna på morgonen eller kvällen med kanna eller handhållen slang (undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast)

  • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning

  • Täckodling hjälper till att minska markens vattenavdunstning

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se