Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Dåligt tryck i östra Laröd och västra Mariastaden även idag

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 10:04 CEST

Under gårdagen blev många kunder i östra Laröd och västra Mariastaden oförutsett utan vatten. Även idag kommer dessa områden att ha lägre vattentryck än vanligt, en del högt belägna kunder kan även bli helt utan vatten. Sedan i morse pågår arbete med att slutföra VA-arbetet som orsakade detta. Vi räknar med att arbetet är klart vid 15-tiden och vattentrycket åter normalt efter det.

För de kunder som behöver vatten under dagen finns det vatten att hämta vid affären på Serpentinvägen i Laröd, bensinstationen Din-X på Kullavägen och Östra Allén vid skolförvaltningen i Maria Park.

Det nu pågående VA-arbetet väntades inte drabba kunderna, då området matas med två huvudvattenledningar. Vid planerade vattenavstängningar aviserar vi alltid i förväg. 

- I samband med att en av de två huvudvattenledningarna kopplades bort för att VA-arbetet skulle kunna genomföras sjönk vattentrycket. Det visade sig så småningom bero på två stängda ventiler. När dessa öppnades kom vattnet tillbaka igen. Detta var något vi inte kunde förutse och vi beklagar de som drabbats av problem till följd av vattenavbrottet, säger Adis Dzafic, projektledare på NSVA.

Anledningen till vattenavbrottet är ett större VA-arbete som pågått sedan i höstas vid Senderödsvägen. VA-arbetet genomförs för att på sikt höja vattentrycket till östra Laröd och västra Mariastaden, där många har problem med lågt vattentryck även i vanliga fall.

– Det beror på höjdskillnaderna. Vattnet kommer från vattentornet i Fredriksdal. Vattentornet är den högsta punkten i stan, men eftersom Mariastaden och Laröd ligger högre än Fredriksdal försvinner mycket av den höjd som vattentornet bygger upp. När vattnet når Mariastaden och Laröd blir det därför sämre tryck än i resten av Helsingborg. I övriga delar av Helsingborg får man nytta av hela tornets höjd, förklarar Adis Dzafic.

Sedan i höstas pågår ett omkopplingsarbete av ledningar samt förbättring av tryckstegringsstationerna på olika ställen i Mariastaden. Tryckstegringsstationerna är anläggningarna där vattentrycket höjs innan vattnet leds vidare i ledningsnätet.

– Efter att vi har kopplat om aktuella ledningar och uppgraderat våra tryckstegringsstationer hoppas vi att de boende får ett högre och förhoppningsvis även jämnare tryck. I samband med att vi gör omkopplingar lägger vi också flera nya ledningar för att förhindra vattenläckor i framtiden, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA.

Vattenavstängning 12 maj i östra Mariastaden

På torsdag ska vi genomföra ytterligare ett VA-arbete med anledning av tryckhöjningen i området. Detta kommer att medföra att vattnet stängs av för kunder i östra Mariastaden torsdag 12 maj mellan kl 9-16. På nsva.se/driftinfo finns en karta över vilka gator och vägar som berörs. Berörda kunder har aviserats om detta.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.