Gå direkt till innehåll
Delar av Råå blir utan vatten torsdag 14/4, fredag 15/4 samt onsdag 20/4.

Pressmeddelande -

Delar av Råå blir utan vatten torsdag 14/4, fredag 15/4 samt onsdag 20/4.

Under perioden januari till början av april har NSVA lagt ner en huvudvattenledning i grönytan längs Stinsgatan samt genom Trumpet- och Basungatan. Vi kommer i vecka 15 och 16 genomföra överkoppling av berörda fastigheter till den nya ledningen. Övriga fastigheter i närområdet kommer även de att beröras av arbetet eftersom vi behöver stänga av vattnet under den tid arbetet pågår.

Boende uppmanas att tappa upp vatten för eget behov under nedanstående tider.

När vattentrycket kommer tillbaka efter avstängningen kan det bli luft i ledningarna och missfärgningar. Detta är helt ofarligt och det enda man behöver göra är att spola kallvatten i alla kranar några minuter tills vattnet är klart igen.

Vi ber om överseende med eventuella besvär som arbetet medför.

Vattnet kommer att stängas av enligt nedan:

torsdag 14/4 kl 8-16 för boende med adress Basungatan samt Orkestergatan 10, 22 och 24

fredag 15/4 kl 8-16 för boende med adress Trumpetgatan

onsdag 20/4 kl 8-16 för boende med adress Basungatan, Fagottgatan, Klarinettgatan, Kornettgatan, Orkestergatan samt Trumpetgatan

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49