Gå direkt till innehåll
Dricksvattenledningarna i Perstorp spolas

Pressmeddelande -

Dricksvattenledningarna i Perstorp spolas

För att försöka komma till rätta med problemen med missfärgat vatten som förekommer i Perstorp kommer dricksvattenledningarna att spolas under perioden 31 oktober till 22 december. Spolningen kommer att göras med luft och vatten, vilket har en bättre effekt än traditionell brandpostspolning.

Tidigare i år genomfördes en traditionell brandpostspolning som dessvärre inte räckte för att bli av med missfärgningarna. Nu utförs istället en luft-vattenspolning där tryckluft leds in i ledningarna och blandas med vattnet. Det skapar en ökad turbulens som drar med sig avlagringar av bland annat järn och mangan från ledningarnas insida. Spolningen utförs av Rensman AB på uppdrag av NSVA.

- Vi har arbetat metodiskt för att försöka bli av med det missfärgade vattnet i Perstorp. Nu växlar vi upp och gör en luft-vattenspolning i stora delar av Perstorp, förhoppningsvis ser vi ett bättre resultat den här gången, säger Dejan Tucakov, gruppchef på avdelning Rörnät.

  Luft-vattenspolning är en mer effektiv metod än traditionell brandpostspolning. Men metoden ger också upphov till större mängder missfärgat vatten och avlagringar som spolas ut under tiden spolningen pågår.

  Tidplan

  Luft-vattenspolningen pågår 31 oktober-22 december mellan kl. 8-18 och görs i etapper. Eftersom tidplanen kan komma att justeras efterhand, kan vi inte säga på förhand när ett visst område berörs. Kunder kommer att få information i brevlådan tre dagar innan spolning sker i deras område.

  Så påverkas kunder

  Luft i ledningar och kraftigt missfärgat vatten kan förekomma. Vattnet får därför inte användas i det område där spolningen pågår. Missfärgat vatten är inte farligt, men om vattnet används under tiden arbetet pågår, kan det leda till igensättning av filter och ventiler. Starkt missfärgat vatten ska inte drickas eller användas till matlagning, det kan också orsaka skador på tvättmaskiner och diskmaskiner.

  Spolningen sker i etapper där aktuell ledningsträcka stängs av från omgivande ledningsnät. Det gör vi för att så långt det är möjligt minimera påverkan hos kund. Men eftersom en del av anordningarna på ledningsnätet är gamla, finns det risk för att missfärgat vatten tar sig utanför det område där spolning pågår. Spolningarna kan därför komma att påverka även utanför det berörda området.

  Råd till kunder

  Innan spolningen
  Tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas. Toalettstolen kan du spola med en hink vatten.

  Under tiden för spolning
  Den tid kunder berörs direkt av spolningen är det viktigt att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren. Det är för att säkerställa att vattenkranar inte öppnas eller att det spolas i toalettstolen under tiden arbetet pågår.

  Efter spolningen
  Efter avslutat arbete kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i din servisledning. Därför bör kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i samtliga kranar, en efter en, tills vattnet är klart innan du använder det. Vittvätt bör undvikas omedelbart efter att arbetet är avslutat. Efter arbetet bör även kransilarna rengöras.

  Mer information om spolningen hittar du på www.nsva.se/driftinfo

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  OM NSVA

  NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.
  Läs mer om oss på www.nsva.se

  För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

  Kontakter

  Sven-Inge Granlund

  Sven-Inge Granlund

  Avdelningschef Rörnät Rörnät 010-490 97 01

  Rent vatten. Ett jobb för livet.

  NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

  NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
  Box 2022
  250 02 Helsingborg