Gå direkt till innehåll
Vattentornet i Perstorp
Vattentornet i Perstorp

Pressmeddelande -

Dricksvattnet i Perstorp har blivit bättre

Under år 2022 drabbades många Perstorpsbor av missfärgat vatten. Efter både traditionella brandpostspolningar, luft-vattenspolningar och åtgärder i vattenverket, visar en undersökning att problemen med missfärgat vatten har minskat.

Grundvattnet i Perstorps kommun innehåller naturligt höga halter av järn och mangan som under flera år byggts på i ledningarna. Bakteriologisk är det inget fel på kvaliteten, men det kan se oaptitligt ut och ha en dålig smak. 2021 genomfördes en kapacitetshöjning i dricksvattenproduktionen, vilket förändrade flödet i ledningarna. Det förändrade flödet antas ha lett till att mer partiklar lossnade och förflyttades i ledningarna. Missfärgat vatten är inget nytt problem i kommunen, men kapacitetsökningen tros ha förvärrat situationen.

Flera åtgärder har utförts

Under 2022 genomförde NSVA flera åtgärder för att försöka få bort missfärgningarna. Traditionella brandpostspolningar utfördes, både punktvisa insatser och i hela kommunen. Även automatiska spolposter installerades på strategiska platser som spolar med regelbundna intervall. Dessvärre var inte dessa spolningar tillräckliga för att få bort det missfärgade vattnet. I slutet på året gjordes därför en luft-vattenspolning av en extern entreprenör i hela Perstorp. Luft-vattenspolning är en betydligt mer effektiv metod för att få bort beläggningar i ledningarna. Men den är också mer resurskrävande och kostsam. Det genomfördes också åtgärder på vattenverket för att minska halterna av järn och mangan. Bland annat har insatser gjorts för att få det mangan som finns löst i råvattnet att fälla ut snabbare. Därmed fastnar det lättare i filtren på vattenverket istället för i ledningsnätet.

- Vi har arbetat på flera fronter för att försöka åtgärda problemen med missfärgningarna. Det finns inte alltid en universallösning som tar bort alla problem. Vi undersöker, utför och utvärderar. Hjälper inte en åtgärd, tar vi till nästa, säger Dejan Tucakov, gruppchef avdelning Rörnät.

  Underökning visar att problemen har minskat

  För att få en bättre bild över om åtgärderna har gett någon effekt, har en kundundersökning gjorts i Perstorp. Den visar att problemen med missfärgat vatten har minskat. Men det finns fortfarande kunder som är drabbade. Se ett utdrag från undersökningen längre ner.

  NSVA fortsätter att arbeta för att minska förekomsten av missfärgat vatten

  Arbetet med att komma tillrätta med det missfärgade vattnet fortsätter. Bland annat kommer vattenledningsnätet att underhållsspolas en gång om året, vilket är en vanligt förekommande nivå för många kommuners ledningsnät. Detta följs upp för att bedöma om behovet är större eller mindre och anpassas därefter.

  Fler automatiska spolposter kommer att installeras som spolar efter givna intervall i kända problemområden. Utöver det kan vi vid behov också akut spola ledningar om vi ser att problem uppstår i ett visst område.

  För att undvika onödiga vattenförluster på grund av läckor som också bidrar till ökad risk för missfärgat vatten, fortsätter vi med både planerad och akut läcksökning på vattenledningsnätet.

  - Vi är väldigt glada över att åtgärderna har gett effekt och att förekomsten av missfärgat vatten har minskat. Men vi fortsätter att arbeta för att både bibehålla det vi redan gjort och för att ytterligare förbättra situationen, säger Dejan Tucakov.

   Undersökningen

   Det här är ett utdrag från kundundersökning. Vill du ta del av hela undersökningen, kontakta kundservice@nsva.se.

   På frågan om de någon gång upplevt problem med missfärgat vatten, partiklar eller dålig lukt och smak, svarade 45 % ja. 53 % har aldrig upplevt problem.

   Missfärgat vatten står för den största delen av de upplevda problemen.

   Problemen ökade kraftigt under år 2022 för att sedan minska igen.

   Problemet minskar markant mellan december 2022 och januari 2023 efter att luft-vattenspolningen genomfördes.


   På frågan om man upplevde en förändring efter spolningarna, svarade 79 % att det var bättre kvalitet, 14 % märkte ingen skillnad och 7 % upplevde en försämrad kvalitet.

   På frågan om hur dricksvattenkvaliteten upplevs nu svarar 83 % bra och 14 % dålig.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   OM NSVA

   NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.
   Läs mer om oss på www.nsva.se

   För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

   Kontakter

   Dejan Tucakov

   Dejan Tucakov

   Gruppchef Rörnät Rörnät 010-495 87 14

   Relaterat innehåll

   Rent vatten. Ett jobb för livet.

   NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

   NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

   Box 2022
   250 02 Helsingborg