Gå direkt till innehåll
Elever i hela Sverige utmanas i vattenkunskap

Pressmeddelande -

Elever i hela Sverige utmanas i vattenkunskap

Vatten är en icke-fråga för många vuxna. För att motverka att även nästa generation tar vatten för givet arrangerar "Mitt vatten - Sveriges kommuner för rent vatten" i samband med världsvattendagen en nationell tävling om vattnets kretslopp. NSVA är en del av Mitt vatten-satsningen som branschorganisationen Svenskt Vatten och VA-aktörerna i Sveriges 290 kommuner står bakom.

Inför världsvattendagen den 22 mars utmanas alla klasser i åk 4-6 att lära sig mer om vattnets kretslopp. Särskilt fokus ligger på den del som vi människor påverkar mest - från dricksvattentäkt till kranen i våra hem och tillbaka till naturen. Målet är att nästa generation ska sätta vatten högre upp på agendan än dagens vuxna och bättre förstå sin egen påverkan på vattnets kretslopp.

– 46 procent av alla 18-29-åringar oroar sig aldrig för vårt vatten enligt en nationell undersökning som branschorganisationen Svenskt Vatten gjorde 2012*. Många tar rent vatten för givet och därför är det viktigt att den unga generationen lär sig att det är allas ansvar att ta hand om vårt vatten. Med en tävling om vattnets lokala kretslopp hoppas vi kunna aktualisera den här frågan hos våra unga, säger Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig NSVA. 

Tävlar gör man genom att rita, fotografera, måla eller på annat sätt illustrera vattnets kretslopp där man bor. Information om tävlingen finns på www.mittvatten.se. Där finns även utbildningsmaterial, tips på hur lektioner kan läggas upp, förslag på experiment med mera. Alla skolor är välkomna att använda utbildningsmaterialet. De klasser som skickar in en dokumentation av sitt lokala kretslopp har chans att vinna 4 000, 6 000 eller 10 000 kronor till klasskassan. Sista dagen att lämna in ett tävlingsbidrag är 28 mars 2014.

Mer information om hur vattnets kretslopp fungerar inom NSVAs sex ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp finns på www.nsva.se samt i de två foldrarna om vattnets kretslopp som bifogas.

För mer information om Mitt Vatten eller Kretsloppstävlingen kontakta:
Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, e-post: kristina.melander@svensktvatten.se.

* Undersökning kring vattenfrågor, Novus Opinion, 2012. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval. _________________________________________________________________

Om Världsvattendagen

Världsvattendagen firas den 22 mars varje år. Initiativet startades i Rio 1992 på FNs miljö- och utvecklingskonferens. Målet är att uppmärksamma värdet av rent vatten och verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Varje år kopplas ett tema samman med Världsvattendagen för att fokusera och lyfta en särskild vattenfråga.

Årets tema är vatten och energi, som är tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Energiproduktion kräver utnyttjande av vattenresurser, särskilt för vattenkraft, kärnkraft och termisk energi. Omvänt används cirka åtta procent av den globala energiproduktionen för att pumpa, behandla och transportera vatten till olika konsumenter.

Lär mer om världsvattendagen på vattendag.org och unwater.org/worldwaterday

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32

Relaterat material

Relaterade nyheter