Gå direkt till innehåll
Nu är första spadtaget för Helsingborgs nya vattentorn taget! Höll i spaden gjorde Jörgen Flink, Christian Orsing, Magnus Jälminger, Johan Lindberg och Emma Hadmyr.
Nu är första spadtaget för Helsingborgs nya vattentorn taget! Höll i spaden gjorde Jörgen Flink, Christian Orsing, Magnus Jälminger, Johan Lindberg och Emma Hadmyr.

Pressmeddelande -

Första spadtaget för nya vattentornet i Helsingborg

Tisdagen den 3 april togs första spadtaget för Helsingborgs nya vattentorn. Deltog gjorde representanter från NSVA, NCC, Helsingborgs stad, entreprenörer, samarbetspartners samt elever och personal från klass 5 på Gustavslundsskolan.

I ett riktigt aprilväder, trotsandes snöflingor och kalla vindar, togs första spadtaget för Filborna vattentorn. Emma Hadmyr och Johan Lindberg från klass 5 på Gustavslundsskolan höll i spaden tillsammans med NSVAs styrelseordförande Magnus Jälminger (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M) och Jörgen Flink som är avdelningschef på NCC Infrastructure.

– Vattentornet blir fint. Jag tycker om att man kommer att kunna gå under vattentornet, sade Emma Hadmyr efter att spadceremonin var över.

På uppdrag av Helsingborgs stad bygger NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) och NCC i samverkan Helsingborgs nya vattentorn samt två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Vattentornet byggs för att trygga den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne och har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt. Vattentornet, som är designat av Wingårdh Arkitektkontor, blir 40 meter högt och har formen av en ring med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare. Vattnet ska strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen.

– Det kommer att gå åt en del betong för att bygga vattentornet, närmare bestämt 40 000 m3 betong och 1 800 ton armering, berättade Jörgen Flink.

Grönytan inne i ringen blir tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Vattentornet kommer att synas för alla som passerar Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Planerad invigning för det nya vattentornet är sommaren 2020.

För Magnus Jälminger, Christian Orsing och Jörgen Flink var tisdagens spadtag speciellt, eftersom ingen av dem tidigare hade tagit ett första spadtag för ett nytt vattentorn.

– Det är väldigt sällan som det byggs den här formen av infrastruktur. Det känns väldigt bra att Helsingborg ligger i framkant. Vattentillgången är en av våra allra viktigaste frågor och något man alltför ofta tar för givet, sade Christian Orsing.

Magnus Jälminger, som berättade om vattnets väg från sjön Bolmen i Småland till Helsingborg i sitt tal, poängterade också vikten av att trygga dricksvattenförsörjningen.

– Med det nya vattentornet ökar vi tryggheten för Helsingborg och övriga kommuner som får sitt dricksvatten via oss, sade han.

Helsingborgs stad har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av två nya huvudvattenledningar mellan vattenverket Örbyverket och platsen där det nya vattentornet byggs, samt en ny ledning därifrån till det befintliga vattentornet på Fredriksdal och en ledning vidare norrut. Arbetena har utförts av NSVA. Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, fortsätter vara i drift. När det nya vattentornet är på plats finns möjlighet att tillfälligt ta det äldre tornet ur drift för renovering.

Läs gärna mer om det nya vattentornet här.

Här kan du se en film som visar hur det nya vattentornet kommer att se ut.

För mer information kontakta:

Jonas Malmgren, projektledare NSVA
Tel: 010-495 87 28, e-post: jonas.malmgren@nsva.se

Magnus Jälminger (M), styrelseordförande NSVA

Tel: 072- 516 65 69, e-post: magnus.jalminger@nsva.se

Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se


Ämnen

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Jonas Malmgren

Jonas Malmgren

Projektledare NSVA Byggprojekt anläggningar: Dricksvatten och Avloppsrening 010-495 87 28

Relaterat material

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg