Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Fortsatt oklart vad som orsakade fiskdöden i Råån – utredning fortsätter

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2020 14:06 CEST

Torsdagen den 20 augusti påträffades döda fiskar i Råån. Analyssvaren från provtagningen gav ingen förklaring till varför fiskarna dog. För att få en bättre bild över vad det var som hände kommer NSVA att genomföra en grundlig utredning.

En av teorierna som nämnts är att dagvattendammarna som NSVA har driftansvar för, kan ha varit en bidragande orsak. Men analyssvaren från proverna NSVA tog har inte visat på något som kan förklara fiskdöden. Resultatet från fiskarna som skickats på analys inväntas fortfarande.

- Vi är väldigt angelägna om att skydda djur- och växtlivet i Råån. Dagvattendammarnas syfte är just att skydda Råån från föroreningar i dagvattnet. Men i nuläget vet vi inte om dagvattendammarna var en bidragande orsak till fiskdöden, säger Pär Gustafsson, avdelningschef Avlopp och Miljö på NSVA.

För att få en bättre bild över vilken roll dagvattendammarna kan ha haft, kommer NSVA att genomföra en grundlig utredning. En extern utredare har anlitats för att undersöka dagvattendammarna och deras eventuella påverkan på Råån. Innan utredningen påbörjas, kommer synpunkter på upplägget att inhämtas från bland annat Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.

- Vi hoppas att utredningen ska ge oss svar på om dagvattendammarna kan ha påverkat händelseförloppet och i så fall på vilket sätt. Först då kan vi besluta om vilka åtgärder vi eventuellt behöver sätta in, säger Pär Gustafsson.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.