Gå direkt till innehåll
Så här planeras Öresundsverket se ut efter övertäckningen. Illustration: Fojab arkitekter.
Så här planeras Öresundsverket se ut efter övertäckningen. Illustration: Fojab arkitekter.

Pressmeddelande -

Grönt ljus för Öresundsverkets övertäckning och bygget av RecoLab

Den 19 april godkände stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad investeringskostnaden för att kunna täcka över och flytta vissa av de luktspridande delarna på Öresundsverket i Helsingborg. Beslut om investeringskostnad till bygget av RecoLab godkändes också. Första spadtaget tas i maj 2018.

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer NSVA att bygga över och täcka delar av Öresundsverket samt flytta vissa av de luktspridande delarna. Några av bassängerna på reningsverket ska byggas över, de delar som är längst bort och luktar minst lämnas öppna. Lukten från de överbyggda delarna ska ledas upp i Öresundskrafts skorsten på Västhamnsverket, varifrån den sedan snabbt sprids på hög höjd. Utöver detta ska en grönyta anläggas inom kvartersmark på den norra delen mellan bassängerna och fastighetsgränsen mot helikopterplattan. Det ska även bli möjlighet att promenera utmed havet längs hela reningsverket.

Klart för byggstart

Stadsbyggnadsnämnden beslutade på sitt möte den 19 april att godkänna en investeringskostnad för att utföra de så kallade luktreducerande åtgärderna av reningsverket. 177,5 miljoner kronor tas från stadens investeringsbudget. VA-taxan finanserar resterande 144 miljoner kronor.

– Utbyggnaden av reningsverket med luktreducerande åtgärder är en viktig pusselbit för att det ska var möjligt att bygga bostäder inom H+ området. Det gör det också möjligt för oss att tillgängliggöra nya delar av Helsingborgs kustband för allmänheten, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Utöver de luktreducerande åtgärderna ingår även byggnationen av RecoLabs lokaler i projektet. Stadsbyggnadsnämnden godkände en investering på 61 miljoner kronor för denna del, en kostnad som finansieras av VA-taxan. RecoLab är ett samarbetsprojekt inom Helsingborgs stad, NSVA, NSR och Öresundskraft och består av ett nytt besökscentrum med showroom, en testbädd och en utvecklingsanläggning som ska hantera flödena från det nya unika källsorterande avloppssystemet Tre rör ut som separerar matavfall, toalettvatten och övrigt spillvatten.

I och med stadsbyggnadsnämndens godkännande av investeringskostnaderna är det grönt ljus för byggstart för samtliga delar i projektet. Första spadtaget beräknas tas i maj.

– De luktreducerande åtgärderna ska vara klara i oktober 2019 i samband med inflyttning i de nya bostäderna i Oceanhamnen. Utvecklingsanläggningen på RecoLab beräknas vara färdig i maj 2020. Det har varit ett omfattande förarbete i projektet eftersom det vi ska göra här är så ovanligt. Det är verkligen spännande, säger Jenny Juliusson, projektledare på NSVA.

Mer information och filmer

Här hittar du mer information om projektet

Här kan du läsa mer om RecoLab

Här kan du läsa mer om stadsförnyelseprojektet Hplus

Film: NSVAs utvecklingsingenjör Hamse Kjerstadius berättar om det nya unika avloppssystemet "Tre rör ut"

Film: NSVAs VA-ingenjör Peter Winblad berättar om de spännande utmaningarna med "Tre rör ut"

För mer information om projektet, vänligen kontakta:

Jenny Juliusson, projektledare, NSVA.
Tel: 010- 490 97 19, e-post: jenny.juliusson@nsva.se

Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

För frågor kring RecoLab och det sorterande avloppssystemet, vänligen kontakta:

Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig, NSVA.
Tel: 010- 490 98 17, e-post: Marinette.hagman@nsva.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg