Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Hela NSVAs verksamhet miljö- och kvalitetscertifierad

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2011 13:15 CEST

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) fortsätter att utveckla sin verksamhet genom att både miljö- och kvalitetscertifiera samtliga delar inom bolaget enligt ISO 14001 respektive ISO 9001.

NSVA är en hopslagning av sex VA-verksamheter från sex olika kommuner med sex olika kulturer. För att få hela företaget att hänga ihop och utveckla gemensamma rutiner är en verksamhetsutveckling viktig. Sedan bolaget togs i drift för ett och ett halvt år sedan har arbete pågått med att ISO-certifiera företaget.

- Miljö- och kvalitetscertifieringen är slutet på ett av våra verksamhetsutvecklingsprojekt, men är också början på ett arbete som handlar om att fortlöpande och systematiskt ta fram mål inom kvalitets- och miljöområdet och att jobba med ständiga förbättringar som ledstjärna för att nå målen, säger NSVAs VD Jan Kluge.

- NSVA är ett vattentjänstbolag. Jag tycker dock att ett bättre sätt är att säga att vi jobbar inom många branscher. Jag tänker då främst på att vi är ett livsmedelsföretag när det gäller dricksvatten och att vi är ett miljöföretag då gäller avloppsrening. Att vi, som ett miljöföretag, ska vara miljöcertifierade ser jag därför som en självklarhet, fortsätter Jan Kluge.

Sedan tidigare var VA-verksamheten i Helsingborg och Landskrona miljöcertifierade inom sina respektive kommuner.

Tidigare i år blev Öresundsverket i Helsingborg även REVAQ-certifierat, vilket innebär att avloppsslammet från anläggningen har den kvalitet som krävs för att användas som växtnäring.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.