Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Hjälp och vägledning för översvämningsdrabbade i Bjuv och Åstorp

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 14:12 CEST

Så här såg det ut på en gata i Hyllinge i samband med skyfallen i juni 2016.

NSVA, Bjuvs kommun och Åstorps kommun vill möta fastighetsägarna som drabbades av översvämning i samband med sommarens skyfall. Den 8 september hålls den första träffen där drabbade ska få hjälp, vägledning och stöttning.

Onsdagen den 15 juni orsakade våldsamma regn stora problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs och Åstorps kommuner samt i de norra delarna av Helsingborgs stad. I Bjuvs kommun regnade det 67 millimeter på några få timmar. Det är ett kraftigare regn än vad man kallar ett 60-årsregn, det vill säga ett regn som statistikt återkommer vart 60:e år.

Personliga möten för varje enskilt ärende

I nuläget har 307 fastighetsägare i Bjuvs kommun och 80 fastighetsägare i Åstorps kommun anmält att de drabbades av översvämning i samband med de aktuella skyfallen. Många har frågor kring vad som händer med deras fall, vilken hjälp de kan få och hur NSVA jobbar med att se över kapaciteten i ledningsnäten. NSVA, Bjuvs kommun och Åstorps kommun bjuder därför in till träffar, tre i Bjuv och två i Hyllinge, där översvämningsdrabbade kan få svar på sina frågor och stöd i hur de ska gå till väga för att få hjälp.

– Det är väldigt viktigt för oss att möta våra kunder och ge dem tid för att gå igenom just deras ärenden. Vi känner verkligen med alla som drabbades i översvämningen. Därför kommer vi inte att hålla något informationsmöte för en stor publik, utan alla som är drabbade kommer att kunna sitta ned med någon av oss på NSVA för att få svar på sina frågor. Från NSVAs håll kommer vi att vara tre tjänstemän på plats vid varje tillfälle, säger Sofie Svedström, gruppchef på NSVA.

Träffarna hålls i Bjuvs kommunhus och i Folkets hus i Hyllinge

Fastighetsägarna i Bjuvs kommun är välkomna till kommunhuset i Bjuv, Mejerigatan 3, vid tre tillfällen:

  • Torsdagen den 8 september klockan 10-12, 13-17
  • Torsdagen den 15 september klockan 10-12, 13-17
  • Tisdagen den 20 september klockan 13-19

Bjuvs kommun och tekniska kontoret kommer att finnas på plats under samtliga dagar.

Fastighetsägarna i Åstorps kommun är välkomna till Folkets hus, Örtgatan 23, i Hyllinge vid två tillfällen:

  • Tisdagen den 27 september klockan 13-19
  • Onsdagen den 28 september klockan 10-17

Åstorps kommun och tekniska kontoret kommer att finnas på plats under båda dagarna.

Läs mer om översvämningar

Läs gärna mer om översvämningar på www.nsva.se/oversvamning

Där kan du även se en film som visar hur våra VA-system fungerar när det regnar.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.