Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

Är toalettpappret slut på toan du har besökt? Det är helt okej att fultorka sig, men tänk på att slänga det du har fultorkat dig med bland förbränningsbara sopor (papperskorgen) och inte i toan. Toaletten är bara gjord för kiss, bajs och toapapper.

Varje år hamnar flera tusen ton skräp i Sveriges avlopp trots att det bara är kiss, bajs och toapapper som ska spolas ned i toan. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Det löser vi oftast genom att fultorka oss med hushållspapper som sedan felaktigt spolas ned i toaletten där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

På söndag den 19 november är det Världstoalettdagen, en årlig FN-dag vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runtom i världen. I Sverige finns både toaletter och rent vatten, vi måste istället fokusera på bättre toalettvett och att sluta fulspola. Oftast fulspolar vi när toalettpappret är slut och vi måste fultorka oss med något annat. Enligt en undersökning om fultorkarvanor som branschorganisationen Svenskt Vatten har gjort är hushållspapper den vanligaste fultorkningen i Sverige. Därefter kommer pappersnäsdukar. Våtservetter, servetter och pappershanddukar är några andra vanliga metoder som används.

Att torka sig med något annat än toapapper när detta är slut är självklart helt okej, så länge det slängs bland förbränningsbara sopor (restavfall/papperskorgen) och inte spolas ned i toaletten.

– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper är tyvärr en vanlig fulspolning. Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på våra avloppssystem eftersom det kan orsaka både stopp och översvämningar. Men fulspolningen stannar inte där. Vi hittar tyvärr alltifrån trasor och dambindor till kalsonger och hårbollar i våra pumpstationer. Våra drifttekniker får väldigt ofta larm om stopp vilket innebär att de måste åka ut och ta bort det som har orsakat stoppet, säger Pär Gustafsson, chef för avdelning Avloppsrening på NSVA.

Skräp motsvarande sju hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Sverige

Förutom stopp i ledningar och pumpar samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar fulspolade papper och annat skräp en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Skräp motsvarande sju hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Sverige.

– Från NSVAs två största avloppsreningsverk Öresundsverket i Helsingborg och Lundåkraverket i Landskrona fraktas sammanlagt 300 ton fulspolat skräp i containrar varje år. Från Helsingborg går det en container i veckan, från Lundåkraverket en container i månaden. Det skräpet borde ha hamnat i restavfallet med en gång och inte gått omvägen via toaletten. Ha därför alltid en papperskorg på toan. Då är det lätt att slänga rätt, säger Pär Gustafsson.

Svenskt vattens undersökning är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre i Sverige. Undersökningen har genomförts via internet.

Mer statistik från Svenskt vattens undersökning

  • Hälften (46 procent) av svenskarna har fultorkat sig.
  • Svensken fultorkar sig i snitt 2,11 gånger i månaden.
  • Vanligaste fultorkningen är hushållspapper.
  • Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med.
  • En tredjedel av svenskarna känner inte till att hushållspapper inte löses upp i vatten som toalettpapper gör.
  • Svenskarna spolar ned våtservetter fyra (3,78) gånger i månaden. Detta är vanligare bland småbarnsföräldrar, där man spolar ned våtservetter 5,64 gånger i månaden.

Läs gärna mer om fulspolning och fultorkning och testa dina kunskaper i onlinespelet Toavettikett på nsva.se/stopp

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.