Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Ispiggning och renspolning av vattenledningsnätet i södra Billesholm

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 14:30 CEST

Pollex AB kommer med start i oktober 2016 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Billesholm på uppdrag av NSVA. Spolning leder till bibehållen och förbättrad vattenkvalitet. Man kommer att använda sig av två arbetsmetoder, ispiggning och luft- och vattenspolning.

Ispiggning är en metod som framgångsrikt använts i bland annat Storbritannien, Australien och Holland och i september 2015 testades metoden av NSVA i norra Billesholm. NSVA var då det första företaget i Sverige att prova denna metod.

-Resultatet av förra årets ispiggning var bra och därför har vi valt att prova den i år igen, men nu i den södra delen av Billesholm, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät på NSVA.

Metoden innebär att is förs in och trycks genom ledningen, från en brandpost till nästa, och rengör ledningen mekaniskt. Med isen följer fällningar och mikrobiell tillväxt som finns på insidan av vattenledningen. Isen tas omhand och renas efter att den använts. Smältvattnet riskerar därmed inte att rinna ut på gator eller ner i dagvattenbrunnar.

Luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret och spolas ut.

Spolningen delas upp i etapper. Berörda fastighetsägare kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.