Gå direkt till innehåll
Källaröversvämningar till följd av morgonens regnoväder i nordvästra Skåne

Pressmeddelande -

Källaröversvämningar till följd av morgonens regnoväder i nordvästra Skåne

Under morgonen och förmiddagen har det kommit stora nederbördsmängder över nordvästra Skåne. Till följd av detta har ett 20-tal villaägare, huvudsakligen i Ödåkra, Påarp, Gantofta och centrala Helsingborg, drabbats av källaröversvämningar.

Vid kraftiga regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda, speciellt efter en lång och torr period. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Om översvämningarna beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv eller Åstorp ska detta anmälas till NSVA. Anmälan kan enkelt göras på www.nsva.se. Man måste även anmäla översvämningen till sitt försäkringsbolag för saneringsåtgärder och skadereglering.

Det är viktigt att anmäla översvämningen till NSVA för att de ska ha kännedom om den och därmed kunna ta hänsyn till detta vid planering för framtida ombyggnationer och investeringsbehov

Råd från NSVA kring översvämningar

Vid risk för källaröversvämning:

- Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
- Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
- Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.
- Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning:

 - Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
- Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan
- Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
- Anmäl översvämningen till NSVA på www.nsva.se eller tel 010-490  97 00

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör 010-490 97 49

Relaterat material

Relaterade nyheter