Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Klartecken för rening av oljeskadat vatten i Öresundsverket

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2010 00:00 CEST

Länsstyrelsen har gett klartecken för rening av det oljeskadade vatten, som sedan förra fredagen fyllt utjämningsbassängerna i Öresundsverket i Helsingborg. Det innebär att reningsverket åter kan fungera normalt och att det inte längre är risk för bräddning av orenat avloppsvatten i Öresund.

Analyserna av det oljeskadade vattnet, som efter ett oljeläckage inom Helsingborgs Hamn kom in till reningsverket via avloppsledningarna, visar att klarfasen av vattnet går att rena utan att påverka den biologiska reningsfasen i Öresundsverket.

- Vi är lättade efter detta besked. Det innebär att vi nu tömmer utjämningsbassängerna och därmed återfår den flexibilitet vi behöver för att ta emot tillfälliga överskott av avlopps- och regnvatten, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avlopp på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) som driver Öresundsverket på uppdrag av Helsingborgs stad.

Åtgärdsprogrammet för tömningen och sanering av de oljeskadade delarna av anläggningen har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen. Slamfasen av det oljeskadade vattnet kommer att deponeras som farligt avfall.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se