Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Klorering av vattentornet i Helsingborg 25/3

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2013 13:48 CET

Helgen den 23-24 mars genomför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) inkopplingsarbete av ny huvudvattenledning vid Fredriksdals vattentorn i Helsingborg. Arbetet väntas inte påverka boende i Helsingborg.

- Efter utfört arbete kommer klorering av vattnet att ske för att säkerställa vattenkvaliteten, säger Lars Ödemark, specialist Dricksvattenkvalitet, NSVA. Under måndagen den 25 mars kan lukt och smak av klor därför förekomma i vattentornets närområde. Detta är helt ofarligt.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se