Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Kokrekommendationen i Torekov hävs

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2016 10:24 CET

Vattenproverna från Torekov är nu bra varför rekommendationen att koka vattnet hävs. Det är därmed ok att använda kranvattnet som vanligt igen för berörda kunder i Torekov.

Den 20 januari inträffade en akut vattenläcka på Lantmannagatan i Torekov. Komplikationer i samband med att läckan lagades medförde att boende i det drabbade området (Södra Råbäcksgatan, Åldermansgatan, Lantmannagatan, Jägaregatan och Ringaregatan) rekommenderats att koka vatten för mat och dryck sedan i dess. NSVA har även klorerat vattnet i området.

- Kokrekommendationen var en försiktighetsåtgärd till följd av problem vid lagningen av läckan. Eftersom vi nu har godkända vattenprover häver vi rekommendationen att koka vattnet. Det betyder att boende i de delar av Torekov som berördes åter kan använda vattnet som vanligt, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten, NSVA.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.