Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NSVA deltar i pilotprojekt med Primozone Production AB för bakteriebekämpning på reningsverket i Helsingborg

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har slutit avtal med Primozone Production AB om att installera en pilotanläggning på Öresundsverket för bekämpning av filament (bakterier) som stör reningsprocesserna. Öresundsverket i Helsingborg är ett av Sveriges största reningsverk som enbart använder biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier tillsätts för att rena vattnet från fosfor.

- Under senvintern och våren sker tillväxt av en speciell typ av bakterier på Öresundsverket i Helsingborg. Dessa bakterier orsakar stora problem vid reningen av avloppsvattnet. De växer som långa trådar och bidrar inte bara till försämrad avloppsvattenrening utan även till försämrad biogasproduktion på reningsverket, berättar Marinette Hagman, som är specialist inom Utveckling & Benchmarking på NSVA.

Ett sätt att få bukt med den här bakterietypen är att behandla avloppsvattnet med ozon. Ozon dödar bakterierna, vilket gör att reningen av avloppsvattnet på reningsverket återfår fullgod funktion.

Primozone kommer  i detta projekt bland annat att undersöka och verifiera ozondoser och inlösningsmetoder för att nå optimalt resultat med bästa möjliga ekonomi.

- Tekniken är ganska ny och det finns få anläggningar i drift i världen, varför vi ser mycket positivt på möjligheten att utföra detta pilotprojekt i samarbete med  NSVA, säger Dan Johansson på Promozone Productions AB.

- Med pilotanläggningen hoppas NSVA både bekämpa bakterierna och skaffa mer kunskap om ozonbehandlingens övriga påverkan på de biologiska reningsprocesserna, avslutar Marinette Hagman.

Pilotprojektet är en del av Primozone Production ABs industridoktorandprojekt i samarbete med Lunds Universitet, NSVA och VA-Syd. Primozone levererar och installerar en komplett anläggning som innehåller syrgasgenerering, ozongeneratorer, inlösningsutrustning samt reaktionstank.

Mer information:
Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking, NSVA, tel 010-490 98 17
Dan Johansson, sales manager, Primozone Production AB, tel 046-70 45 70, 0734-43 67 78 

Om Primozone Production AB
Primozone Production AB är beläget i Löddeköpinge strax norr om Malmö och ägs av den norska firman Westfal-Larsen Technologies. Primozone är 10 år gammalt men har bara drivits kommersiellt under cirka 2 år. De första åren arbetade Primozone som ett utvecklingsbolag. Primozone Production AB är specialiserat på att designa, tillverka och sälja ozongeneratorer samt kringutrustning till olika applikationer inom dricksvattenrening, avloppsvattenrening och behandling, akvakultur (fiskodling) och industriell vattenbehandling och rening. www.primozone.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg