Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA genomför årlig spolning i Åstorps kommun i Hyllinge och Åstorp

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2017 10:47 CEST

Så här kan det se ut vid en spolning.

Under april och maj sker spolning av vattenledningar i Hyllinge och Åstorp. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna, missfärgat vatten och att kunder blir utan vatten ett tag.

Spolningen, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras vardagar klockan 8.00- 16.00 mellan den 27 april och 31 maj (ej helger). Arbetet börjar i Hyllinge torsdagen den 27 april och avslutas där tisdagen den 9 maj. Spolningen i Åstorp börjar torsdagen den 4 maj och pågår till och med onsdagen den 31 maj. Eventuella ändringar i tidplanen meddelas på NSVAs webb.

NSVA förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten, i enstaka fall även bli utan vatten.

– Spolningar görs för att omsätta vattnet och rensa vattenledningar från eventuellt sediment och biopartiklar som kan bildas i ledningsnät. Dessa är ofarliga men kan bidra till missfärgning av vattnet vid hastiga flödesförändringar. Om vattnet är missfärgat rekommenderar vi man spolar kallvatten med högsta tryck tills missfärgningen försvinner innan man använder vattnet till dryck och tvätt, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Kvidinge tätort kommer också att spolas, men i nuläget är datumen inte klara.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.