Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA genomför årlig spolning i Svalövs kommun

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2016 13:34 CEST

Så här kan det se ut vid en spolning.

Under oktober månad sker spolning av vattenledningar i Svalövs kommun. Denna gång kommer spolningen att utföras med hjälp av luft och vatten. På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna uppmanar NSVA berörda fastigheter att inte använda vatten medan arbetet pågår.

– Spolningar görs för att omsätta vattnet och rensa vattenledningar från eventuell sediment och biopartiklar som kan bildas i ledningsnät. Dessa är ofarliga men kan bidra till missfärgning av vattnet vid hastiga flödesförändringar, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Arbetet utförs vardagar mellan kl 8-16 den 3 oktober till den 26 oktober. Se karta och datum när det är spolning i kommunens olika tätorter på www.nsva.se/driftinfo. Medan arbetet pågår är det stor risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna. Det kan även bli dåligt tryck och eventuellt inget vatten alls.

– Missfärgningar i vattnet är ofarligt, men kan om de är rikliga skada disk- och tvättmaskiner. Det är inte heller så trevligt att använda för mat och dryck. Vi uppmanar därför kunder i området att inte använda vatten medan arbetet pågår. Om vatten används samtidigt som spolning pågår finns det även risk för att luft dras in i fastigheternas vattenledningar. För att undvika de problem detta kan medföra ber vi berörda att tappa upp vatten för eget behov dagtid dessa dagar. Vi ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar, fortsätter Dejan Tucakov.

Efter kl 16 samt före kl 8 går det att använda vatten som vanligt. Efter avslutat arbete kan det vara luft och missfärgningar i vattnet. Då är rekommendationen att spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Det är vanligt att missfärgat vatten blir stående i vattenledningarna inne i fastigheten efter ett VA-arbete eller en vattenavstängning. Detta är ofarligt.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.