Gå direkt till innehåll
NSVA genomför forskningsprojekt för att reducera miljöfrämmande ämnen och läkemedelsrester i avloppsvatten

Pressmeddelande -

NSVA genomför forskningsprojekt för att reducera miljöfrämmande ämnen och läkemedelsrester i avloppsvatten

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, genomför tillsammans med Hydrotech, Primozone och Lunds Tekniska Högskola ett forskningsprojekt för att utvärdera olika tekniker för att reducera miljöfrämmande ämnen och läkemedelsrester ur avloppsvatten.

– Innehållet i det avloppsvatten som leds till reningsverken speglar det samhälle vi lever i. Avloppsvatten innehåller miljöfrämmande ämnen såsom läkemedelsrester, rester från hushållskemikalier, hygienprodukter och rester från kemikalieanvändning inom industrin. På senare tid har man insett hur många av dessa ämnen som kan orsaka skada när de sprids i vår miljö, berättar Marinette Hagman, specialist inom Utveckling & Benchmarking på NSVA.

EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. Genom vattendirektivet har EU skapat ett helt nytt sätt att jobba med vattenfrågor inom unionen. Inom ramen för Vattendirektivet har EU listat och prioriterat 33 miljöfrämmande ämnen som man i ett första steg ska arbeta för att minska förekomsten av. Även spridning av olika typer av läkemedelsrester via avloppsvatten kan komma att skapa stora risker. Därför vill man titta även på dessa ämnen samt möjlighet till reduktion av sådana.

NSVA, Hydrotech, Primozone och Lunds Tekniska Högskola ska genom detta forskningsprojekt tillsammans utvärdera möjliga tekniska processer och kombinationer av dessa för att reducera läkemedelsrester och de 33 prioriterade ämnena enligt Vattendirektivets lista.

– Projektet görs på Lundåkraverket i Landskrona, som är ett reningsverk hårt belastat av olika typer av oönskade föroreningar, bland annat till följd av mycket tung industri inom verksamhetsområdet, fortsätter Marinette Hagman.

Studien genomförs med ozonering och skivfiltrering på plats i pilotskala på reningsverket. Eftersom man vill undersöka ämnen som normalt inte kan tas bort i reningsverket behandlas avloppsvatten som redan har passerat reningsverkets biologiska processer.

– För NSVA är det av stort intresse att få mer kunskap om hur denna typ av problem kan lösas för att på bästa sätt kunna förbereda sig på och möta de krav som kommer på rening av avloppsvatten i framtiden, avslutar Marinette Hagman.

Projektet påbörjades förra veckan och kommer att pågå under hösten och vintern.

Mer information:
Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking NSVA, tel 010-490 98 17
Maritha Hörsing, forskare Lunds Tekniska Högskola, tel 046-222 89 98
Dan Johansson, Primozone, tel 046-70 45 70
Michael Cimbritz, Hydrotech, tel 040-42 95 49

Om Primozone Production
Primozone Production AB är beläget i Löddeköpinge strax norr om Malmö och ägs av den norska firman Westfal-Larsen Technologies. Primozone är 10 år gammalt men har bara drivits kommersiellt under cirka 2 år. De första åren arbetade Primozone som ett utvecklingsbolag. Primozone Production AB är specialiserat på att designa, tillverka och sälja ozongeneratorer samt kringutrustning till olika applikationer inom dricksvattenrening, avloppsvattenrening och behandling, akvakultur (fiskodling) och industriell vattenbehandling och rening. www.primozone.se

Om Hydrotech, Veolia Water Solutions & Technologies
Hydrotech utvecklar, tillverkar och säljer mikrosilar för rening av olika typer av processvatten. Sedan starten 1984 har mer än 7 000 skiv- och trumfilter sålts till fiskeodlingar och dricks- och avloppsvattenanläggningar runt om i världen. 2002 blev företaget en del av Veolia Water Systems Group. Fabrik och kontor ligger alltjämt i Vellinge söder om Malmö.
www.hydrotech.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat material

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg